سعدی

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

به سر نکوفته باشد درِ سرایی را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی