سعدی

خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم

سر نه چیزی است که در پایِ عزیزان بازم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی