سعدی

دانی که چون همی گذرانیم روزگار

روزی که بی تو میگذرد روزِ محشر است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی