سعدی

دردی است در دلم که گر از پیشِ آبِ چشم

برگیرم آستین ، برود تا به دامنم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی