سعدی

دوستان در هوایِ صحبتِ دوست

زر فشانند و ما سر افشانیم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی