سید مهدی موسوی

تو نیستی و بوی تو جامانده در تنم
با تو که نیستی الکی حرف می‌زنم