سید مهدی موسوی

چقدر صورت تو از همیشه ماه‌تر است
چقدر روی من از زندگی سیاه‌تر است