سید مهدی موسوی

من به تو مومنم که می‌فهمی

عشق من از خدا بزرگ‌تر است