سیمین بهبهانی

یادِ یار و دیارِ یار         عاقبت می‌کُشد تو را