سیمین بهبهانی

آفتاب را دیدم ، هفت‌رنگ و فهمیدم
این که نیست بی‌رنگی ، زیرِ چرخِ مینایی