فروغ فرخزاد

تو از شراب بوسه‌ی من مستی
من سرخوش از شرابم و پیمانه