فروغ فرخزاد

آری این منم که در دلِ سکوتِ شب
نامه های عاشقانه پاره می‌کنم
ای ستاره ها اگر به من مدد کنید
دامن از غمش پر از ستاره می کنم