وصال شیرازی

دست بردم که کشم تیر غمش را از دل

تیر دیگر بزد و دوخت دل و دست به هم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی