سعدی

نمازِ مست ، شریعت روا نمی‌دارد

نمازِ من که پذیرد که روز و شب مستم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی