سعدی

چنان به روی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

که نیستم خبر از هر که در دو عالم هست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email