سعدی

سخنِ عشقِ تو بی آنکه بر آید به زبانم

رنگِ رخساره خبر می‌‌ دهد از سرّ نهانم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email