هاتف اصفهانی

کرده‌ام از کوی یار بیهوده عزم سفر

خار ملامت به پا ، خاک ندامت به سر

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email