سعدی

او می‌رود دامن کشان من زهرِ تنهایی چشان

دیگر مپرس ازمن نشان کز دل نشانم می‌رود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email