حسرت همدانی

بود عمری که در راهِ تو شب‌ها

دو گوشم بر در و چشمم به راه است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email