حسرت همدانی

به خداییِ خدا با همه حُسنی که تو را هست

می‌توان گفتن اگر کفر نباشد که خدایی

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email