سعدی

به وفای تو کز آن روز که دلبند منی

دل نبستم به وفای کس و در نگشادم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email