هاتف اصفهانی

تو کرده‌ای دل من خون و تا ز غصه کنی

دوباره خون به دلم پرسیم دلت چون است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email