سعدی

خاکِ من زنده به تاثیرِ هوای رخ توست

سازگاری نکند آب و هوایِ دگرم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email