بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد

به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email