سعدی

صد بار بگفتم به غلامانِ دَرَت

تا آینه دیگر نگذارند بَرَت

ترسم که ببینی رخ همچون قمرت

کس باز نیاید دگر اندر نظرت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email