سید مهدی موسوی

عاشقش می‌شوم … چرا؟ شاید

چشمهایش شبیه یک نفر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email