رهی معیری

من جلوه ی شباب ندیدم به عمر خویش

از دیگران حدیث جوانی شنیده‌ام

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email