سعدی

من همان روز دل و صبر به یغما دادم

که مقید شدم آن دلبر یغمایی را

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email