سعدی

مشنو ای دوست که بعد از تو مرا یاری هست

یا شب و روز به جز فکرِ توام کاری هست

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email