سعدی

من مانده‌ام مهجور از او ،بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email