سعدی

مرا به هیچ بدادی خلافِ شرط مَحبت

هنوز با همه عیبت به جان و دل بخریدم

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email