سید مهدی موسوی

مرا به سینه بچسبان ، به عمق پستان هات

که بی‌قرار شود قطره های شیر از من

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email