سید مهدی موسوی

من به تو مومنم که می‌فهمی

عشق من از خدا بزرگ‌تر است

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email