رهی معیری

ای دوست ، روز و شب ز تو فریاد می‌کنم
با آن که نیست غیر تو فریادرس مرا

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email