رهی معیری

برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت
اگر چه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email