رهی معیری

تو و با لاله‌رویان گل ز شاخ عیش چیدن‌ها
من و چون غنچه از دست تو پیراهن دریدن ها

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email