سید مهدی موسوی

تمام شعرم تقدیم آن که باران شد
کسی که فاتح تنهاترین خیابان شد
زمین سگش به بهشت خدا شَرَف دارد
اگر که عشق دلیل سقوط انسان شد

بیت تصادفی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email