سبو جایی است برای مرور زیباترین ابیات از چیره دست ترین و نام آورترین طوطیان شکرشکن پارسی

saboo

تعداد ابیات منتشر شده

۱,۰۵۰

با کلیک کردن روی عنوان هر تک بیتی (نام شاعر) به صفحه تک بیتی رفته و آن را در قالبی زیبا مشاهده خواهید کرد .

سعدی

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را

سعدی

بیچاره آهویی که صید پنجه شیر است

بیچاره ترشیری که صید چشم آهویی

سعدی

برخاست پی رقص و ز صد دل شده جان برد

تابی به میان داد و دلم را ز میان برد

سعدی

از غرقه‌ ی ما خبر ندارد

آسوده که بر کنار دریاست

سعدی

از پیش تو راهِ رفتنم نیست

چون ماهی اوفتاده در شست

سعدی

ای نفس خرّم باد صبا

از برِ یار آمده‌ ای مرحبا

سعدی

ای پادشه خوبان ، داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد ، وقت است که باز آیی

سعدی

آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می‌طلبم تاج سرم بازآید

سعدی

ای هد هد صبا به صبا می فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

سعدی

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود

کام بستانم از او یا داد بستاند زمن